Fúinn

Fúinn

Bíonn Staidéar Scáileáin Éireann bhainistiú le baill bhúird dheonacha ó institiúidí ardoideachais i ngach cuid d’Éirinn. Is éard atá ar an mbord ná:

Jennie Carlsten, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste

Ciara Chambers, Ollscoil Uladh

Cormac Deane, Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta

Conn Holohan, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Aaron Hunter, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad

Barry Nevin, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Maria O’Brien, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

 

Go bunúsach is  institiúid trasteorann é  Staidéar Scáileáin Éireann a chuireann luach ar an taighde i ngach stair agus traidisiúin ar oileán na hÉireann, i mBéarla agus i nGaeilge.

Téigh i dteagmháil linn le haon cheisteanna faoi ISS nó thart ar an chéad seimineár eile.