Comhdháil Staidéar Scáileáin Éireann 2019

Beidh an Comhdháil Staidéar Scáileáin Éireann ag crinniú i Scoil Scannánaíochta agus Meán Digiteach Huston in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Leanagaí muid ar Twitter @IrishScreenStud.

Tá dearcadh leathan againn ar an ngort a dtugtar Staidéar Scannán air go traidisiúnta, dearcadh a chuimsíonn an cultúr scáileáin sa chiall is leithne den téarma sin agus a chlúdaíonn an scannánaíocht (an chatagóir is mó taighde), gearrscannáin, an teilifís, na meáin dhigiteacha, gréasáin, na trasmheáin, an teicneachultúr, an chluichíocht agus an fhísealaín mar aon le haon déantán cultúrtha eile a fheictear ar an scáileán. Is ag síorathrú atá teorainneacha na scannánaíochta ó thús a staire gairide agus is í an aidhm atá againn agus meáin eile á nglacadh san áireamh againn mar chuid den taighde scáileáin ná na hathruithe atá ag dul i bhfeidhm ar an ngort mar thoradh ar an tréimhse digitithe seo a mheas.

Gairm scoile anseo.