Teagmháil

Ba chóir aon cheist ata agat maidir le Staidéar Scáileáin Éireann nó le Comhdháil Staidéar Scáileáin Éireann a chur ar aghaidh chuig Cormac Deane ag cormacdeane[ag]gmail[ponc]com

Is féidir Staidéar Scáileáin Éireann a leanúint ar Twitter chomh maith: @IrishScreenStud.