ISSS 2020 curtha siar

Táimid ag cur an crinniú seo ar athlá mar gheall ar Covid-19.

 

Seo an t-eolas a bhí i bhfeidhm faoi ISSS 2020 go dtí seo:
Beidh an Comhdháil Staidéar Scáileáin Éireann ag crinniú i in Ollscoil Uladh, Doire (Campas Mhig Aodha) ar 6-7 Bealtaine, 2020.
Lean muid ar Twitter @IrishScreenStud, nó bí i dteagmháil ar Facebook.
Is iad príohmchainteoirí na Comhdhála ná an t-Ollamh John Hill (Royal Holloway, Londain) agus Dr. Liz Greene (Ollscoil John Moores, Learpholl).
Gairm scoile í seo atá dírithe ar aon scoláire ar mian leis/léi alt i nGaeilge nó i mBéarla a sholáthar ar abhar ar bith a thagann fé scáth an disciplín ar a n-áirítear (féach thíos). Teachtaireacht ríomhphoist (200 focal agus eolas fútsa) a chur go dtí an seoladh so leanas: ISS2020seminar@gmail.com. Is é 21 Márta 2020 sprioc-dháta i gcomhair na n-altanna.
Tá dearcadh leathan againn ar an ngort a dtugtar Staidéar Scannán air go traidisiúnta, dearcadh a chuimsíonn an cultúr scáileáin sa chiall is leithne den téarma sin agus a chlúdaíonn an scannánaíocht (an chatagóir is mó taighde), gearrscannáin, an teilifís, na meáin dhigiteacha, gréasáin, na trasmheáin, an teicneachultúr, an chluichíocht agus an fhísealaín mar aon le haon déantán cultúrtha eile a fheictear ar an scáileán. Is ag síorathrú atá teorainneacha na scannánaíochta ó thús a staire gairide agus is í an aidhm atá againn agus meáin eile á nglacadh san áireamh againn mar chuid den taighde scáileáin ná na hathruithe atá ag dul i bhfeidhm ar an ngort mar thoradh ar an tréimhse digitithe seo a mheas.
Gairm scoile (Béarla) anseo.