Final Programme and Participants: ISSS 2014

The final programme and list of participants and abstracts are now ready. Click the tab above for more on the Irish Screen Studies Seminar 2014. Unfortunately, due to some cancellations, we have lost the Gender II session.

Patrick Crogan, Aoichainteoir

Tá áthas ar Chomhdháil Staidéar Scáileáin Éireann a fhógairt go mbeidh léacht phoiblí á tabhairt ag an Dr Patrick Crogan ón? University of the West of England, Briostó, ag a 11 an chloig [a chlog?] Dé hAoine 9 Bealtaine. Is é teideal na léachta ná: Technology, technicity and time: Reanimating old questions for film and […]

CSSÉ 2014: Athrú sa Chlár

Ar an drochuair bhí ar Ágnes Kakasi agus Ian Murphy tarraingt siar ón gComhdháil agus mar sin tá athstruchtúrú beag déanta againn ar an gclár. Tá an clár nua agus liosta de na rannpháirtithe ar fáil anseo: : ISS Clár , ISSS Rannpháirtithe 

CSSÉ 2014: Sonraí Deireanacha

Tá an liosta deireanach de rannpháirtithe Chomhdháil Staidéar Scaileáin Éireann 2014 anseo! Brúigh an cluaisín thuas chun tuilleadh eolais a fháil faoin gComhdháil.

Síniú spriocdháta

Tá an dáta chun cur isteach ar Chomhdháil Staidéar Scáileáin Éireann curtha siar againn go dtí an 14 Feabhra 2014. Tabhair faoi deara go bhfuil an Chomhdháil seo oscailte do thaighdeoirí scáileáin ar fud oileán na hÉireann agus do thaighdeoirí a bhíonn ag plé le scannánaíocht agus le teilifís na hÉireann, srl., ar fud na […]

Glaoch ar Pháipéir

Is ar an 9-10 Bealtaine 2014 a thionólfar 10ú Comhdháil Staidéar Scáileáin Éireann i gColáiste na Tríonóide. Tá an Chomhdháil seo dírithe ar thaighdeoirí i ngort chultúr na scannán agus an scáileáin, sa chiall is leithne den ghort sin, a chuimsíonn an teilifís, na meáin dhigiteacha, gréasáin, na trasmheáin, an teicneachultúr agus an chluichíocht. Eagraítear […]