Imeachtaí

Is éard atá in Imeachtaí Chomhdháil Staidéar Scáileáin Éireann ná bunachar/cartlann ar líne de na páipéir ar fad a cuireadh i láthair ag an gComhdháil ó bunaíodh é i 2003. Tá sé mar aidhm againn eolas a chur ar fáil do thaighdeoirí maidir leis na háiteanna gur féidir leo teacht ar fhoilseacháin atá bunaithe ar shaothar a cuireadh i láthair ag an gCSSÉ (ar tugadh ‘An Chomhdháil Iarchéime ar Thaighde Scannán na hÉireann’ uirthi go dtí 2012). Cuirimid naisc ar fáil freisin le gearrbheathaisnéisí agus le sonraí teagmhála taighdeoirí.

Tar i dteagmháil linn ag editor@irishscreenstudies(punc)ie, le do thoil, más mian leat go n-athrófaí nó go nua-shonrófaí aon eolas atá againn anseo, nó go gcuirfí leis.

List of Authors

Keywords: