2003

Is i gColáiste na Tríonóide ar an 11-12 Aibreán 2003 a tionóladh an chéad Chomhdháil Iarchéime ar Thaighde Scannán na hÉireann, tionscnamh de chuid an Dr Kevin Rockett, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus an Ollaimh John Hill, Ollscoil Uladh, Cúil Raithin. Thug an tOllamh Tom Gunning ó Ollscoil Chicago an chéad aoiléacht ag an gComhdháil agus chuir 18 n-iarchéimithe páipéar i láthair. Foilsíodh cnuasach de pháipéir ón gComhdháil in Kevin Rockett and John Hill, eagarthóirí, National Cinema and Beyond, Studies in Irish Film 1, Baile Átha Cliath: Four Courts Press, 2004. Thacaigh Clár Taighde Comhoibríoch Thuaidh/Theas an Údaráis um Ard-Oideachas, 2003 – 06 leis an gComhdháil agus leis an bhfoilseachán.